OFFENTLIGT

SUNNANBERG VÅRDHEM

 

Tillbyggnad av Sunnanberg Vårdhem i Saltvik på Åland

 

Vårdhemmet byggdes till med 8 st ESB(effektiviserat serviceboende) platser, nya lokaler för kommunens  äldreomsorgschef, personalutrymmen och lokaler för hemvården.


På den nya innergården som skapades anlades "Sinnenas trädgård", en inhägnd, trygg utomhusmiljö för alla sinnen.

 

2018-2022

 

Beställare: Saltviks kommun

Yta: ca 750 m2


Läs mer :

https://www.alandstidningen.ax/nyheter/saltvik-gor-insats-invanare-demens

A40.1-001 Plan 0_A
A42.1-002 Fasad mot väster

ÅLANDS KULTURHISTORISKA MUSEUM/

ÅLANDS KONSTMUSEUM

 

Ombyggnad och inredning av Ålands museum i Mariehman.

 

Byggnaden ritad av Helmer Stenroos 1981 genom gick en omfattnade renovering med delvis omdiponerade utrymmen, ny ventilation och nya ytskikt.

Entrén fick en ny reception, nya försäljningsytor och en ny cafédel.

 

2013-2016

 

Beställare: Ålands Landskapsregering

Yta: ca 3000 m2

ALANDIA FÖRSÄKRING


Om- och tillbyggand och inredning av Alandia Försäkrings huvudkontor i Mariehamn


En ny, offentlig entré med reception, kundrum och konferensavdelning byggdes. Byggnaderna från 50- och 80- talen grundrenoverades och kontorsytor omdisponerades. Lös inredning förnyades och ett nytt, centralt pausutrymmed för personalen byggdes.
2014-2016


Beställare: Alandia Försäkring

Yta: ca 3000 m2

ÅLANDS MUSIKINSTITUT


Om- och tillbyggnad av institut i Mariehamn


Utredningsskisser över hur Musikinstitutets lokaler skulle kunna byggas till med utrymmen för dans och teaterutbildning och befintliga lokaler för musikundervisning moderninseras. Skolan skulle samtidigt få större utrymmen för konserter och föreställningar.


2014


Beställare: Ålands Landskapsregering

Yta: ca 1500 m2HAMNÖ


Pilgrimscentrum i anslutning till lämningarna av franciskanklostret vid St:a Anna Kyrka på Kökar, Åland.


Utredningsskiss på hur ett modernt retreatboende  kunde gestaltas


2013


Beställare: WITW-Kökarguide, Philip Hällund

VINDARNAS HUS


Utredning i projektet "Vindarnas hus", där uppgiften har varit att studera vilken nytta lokalsamhället Sottunga på Åland kunde dra av att en stor, havsbaserad vindkraftspark etableras i dess närhet.


Vi förslår ett spahotell med utomhuspooler uppvärmda av spillvärme från vindkraftverkets kopplingsstation. En självförsörjande , ekologisk stugby och gästhamn föreslås. Spillvärmen används också för uppvärmning av växthus för grönsaksodling, en versamhet som redan finns i lokalsamhället.


20012-2013


Beställare: Skärgårdens Vindkraftcentrum genom Euro­peiska regionala utvecklingsfonden på Åland

SAAB AUTOMOBILE AB


Monterdesign på internationella bilutställningar och projektering av showrooms i Europa.


Efter 1:a pris i en arkitekttävling 1997 projketerades i samarbete med markadsförare, filmproducenter, ljud- och ljusexperter ett stort antal utställningar och showrooms globalt


1997-2002


Beställare: Saab Automobile Ab

© atom arkitekter all rights reserved