ALANDIA FÖRSÄKRING


Om- och tillbyggand och inredning av Alandia Försäkrings huvudkontor i Mariehamn


En ny, offentlig entré med reception, kundrum och konferensavdelning byggdes. Byggnaderna från 50- och 80- talen grundrenoverades och kontorsytor omdisponerades. Lös inredning förnyades och ett nytt, centralt pausutrymmed för personalen byggdes.


2014-2016


Beställare: Alandia Försäkring


Yta: ca 3000 m2