atom arkitekter grundades 2004 av Jens Karmert och Marina Karlman, utbildade arkitekter vid Arkitektutbildningen vid Lunds Universitet respektive Arkitektutbildningen vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.


Vi har en bred kunskap inom olika delar av arkitektyrket och har arbetat med hela skalan ifrån inredning till samhällsplanering. Vi är engagerade och måna om att beställare skall känna sig nöjda med slutresultatet ur alla aspekter samtidigt som vi håller oss uppdaterade och gärna för fram nya tekniska lösningar inte minst inom grön teknik.


Vi ser fram emot nya uppdrag!