DETALJPLAN ÖRA


Detaljplan över nytt bostadsområde på Öra på Åland.


Blandad bostadsbebyggelse med havsusikt och tillgång till båtplats och badplats.


I den östra delen av planområdet planerades flytande bostäder i anslutning till en befintlig hamnanläggning.


2010


Beställare: Hammarland kommun