DETALJPLAN RAMSHOLM


Detaljplan över nytt bostadsområde på Brändö, Åland.


Havsnära boende med tillgång till båtplats.


2007


Beställare: BK Fastigheter Ab