DETALJPLAN RYSSKLÄPP


Detaljplan över nytt bostadsområde på Kökar, Åland.


Varierande bostadsbebyggelse längs Strömmen i Karlby.


Alla tomter har havsutsikt och tillgång till båtplats.


2015-2016


Beställare: Rysskläpp Ab


www.ryssklapp.ax