DETALJPLAN SÖDERSKOG


Detaljplan över nytt bostadsområde i Jomala på Åland.


Villa- och radhustomter i lummig västersluttning.


2014


Beställare: Privat