DETALJPLAN TÄNNÄSKRÖKET, BERGS- OCH HÄRJEDALENS KOMMUN

 

Skidanläggningen Tännäskröket avser att bygga ut en ny del av sin fastighet med ca 2 500 bäddar. Avsikten är att skapa möjlighet för nya attraktiva bostäder med ski-in och ski-out, ny centrumbebyggelse, servicebyggnader, parkeringar och spahotell med restaurang som tillsammans skapar en sammanhållen helhet.


Utmaningarna är att bibehålla naturvärden och minimera ingreppet i naturen men ändå skapa en händelserik och intressant skidanläggning. 


Vårt uppdrag är inledningsvis att ta fram en visionsplan över alternativa utvecklingsmöjligheter inför samrådet.


2023 - 

 

Beställare: Tännäskröket AB