ÅLANDS KULTURHISTORISKA MUSEUM/

ÅLANDS KONSTMUSEUM


Byggnaden ritad av Helmer Stenroos 1981 genomgick en omfattande renovering med delvis omdisponerade utrymmen, ny ventilation och nya ytskikt.

Entrén fick en ny reception, nya försäljningsytor och en ny cafédel.


Vi ritade all fast inredning i entré och café och valde lös inredning tillsammans med verksamheten.


2013-2016


Beställare ombyggnad: Ålands Landskapsregering/Fastighetsverket

Beställare inredning: Ålands Kulturhistoriska Museum/Ålands Konstmuseum


Yta: ca 3000 m2