ÅLANDS MUSIKINSTITUT


Utredningsskisser över hur Musikinstitutets lokaler skulle kunna byggas till med utrymmen för dans och teaterutbildning och befintliga lokaler för musikundervisning moderninseras. Skolan skulle samtidigt få större utrymmen för konserter och föreställningar.


2014


Beställare: Ålands Landskapsregering


Yta: ca 1500 m2