MÖCKELÖ STRAND DAGHEM 


Möckelö Strand är ett expanderande bostadsområde med villor och radhus i utkanten av Mariehamn på Åland. Det är brist på förskoleplatser och kommunen vill därför uppföra ett daghem med fyra avdelningar i två plan.

 

Ambitionen var att uppföra en byggnad i trä och att uppfylla kommunens önskemål om giftfria och naturvänliga material.

 

Förutsättningarna på tomten var utmanande med en placering i en nordostsluttning intill en rondell. Vårt mål var att skapa en väl solbelyst, skyddad gård där avdelningarnas stora terrasser utökar vistelseytorna. Naturtomtens träd bevaras i största möjliga grad och förhoppningen var att skapa en spännande och kreativ gård som utmanar alla sinnen. 

 

Interiört har vi minimerat kommunikationsytor och skapa ett gemensamt ”rörelserum” som också är tänkt att ev. kunna användas av allmänheten.


Uppdatering: Utformningen förenklades efter de inledande skisserna så att byggnadsvolymen inte är vinklad och taken har en enklare form. Byggnadens grundidéer med stora terrasser och en kompakt planform finns kvar.


Utredningsskisser 2022

Totalentreprenad 2023-2024 


Beställare: Jomala kommun


Yta: ca 2 000 m2