SAEMIEN SIJTE


Allmän arkitekttävling om ett nytt samiskt kulturhus i Snåsa i Norge


2009


Beställare: Saemien Sijte