SARA HILDÉNS KONSTMUSEUM


Allmän arkitekttävling om nybyggnad av Sara Hildéns konstmuseum i Tammerfors i Finland.


2020


Beställare: försäkringsbolaget Varma, Sara Hildénin Säätiö och Tammerfors stad


Yta: ca 7000 m2