foto: Robert Jansson/Nya Åland

SUNNANBERG VÅRDHEM


Tillbyggnad av Sunnanberg Vårdhem i Saltvik på Åland


Vårdhemmet byggdes till med 8 st ESB (effektiviserat serviceboende) platser, nya lokaler för kommunens äldreomsorgschef, personalutrymmen och lokaler för hemvården.


Utgångspunkten var att den nya avdelningen skulle kunna användas också som demensavdelning och färgsättningen bestämdes utifrån demensvårdens riktlinjer.


På den nya innergården som skapades anlades "Sinnenas trädgård", en inhägnd, trygg utomhusmiljö för alla sinnen.


2018-2022


Beställare: Saltviks kommun

Yta: ca 750 m2