foto: Matilda Saul/Nya Åland 

VIKINGAÅSENS SKOLA 


Vikingaåsens skola ritad av Stig Svahnström är uppförd på 1970-talet och sedan ombyggd och tillbyggd i omgångar.


2019 färdigställdes ett nytt allhus med idrottshall och bibliotek i anslutning till skolan vilket gjorde att ytorna för kommunbibliotek och gymnastik inne i skolan frigjordes. Uppdraget var att i nära samarbete med verksamheten förverkliga en omdisponering och ev. tillbyggnad av skolans utrymmen.

 

Programarbetet resulterade i att det i den tidigare gymnastiksalen byggs nya klassrum i två plan samt att hela skolans utrymmen omdisponerades så att nya utrymmen för specialklasser och ett antal mindre grupprum bildades.


Vi har också varit inredare och tillsammans med verksamheten återanvänt en del av befintliga möbler och möblerat upp nya och ändrade rum till en funktionell och trivsam helhet.

 

I uppdraget ingick att i samband med att moduler på skolgården revs förnya alla gårdsytor och utrustning.


Vi projekterade markbeläggningar, nya lek- och idrottsutrustningar och ritade en ny konstgräsplan och en ny multiarena.


2019-pågående


Beställare: Jomala kommun

Beställare lös inredning: Södra Ålands Utbildningsdistrikt


Yta: ca 4 000 m2