VINDARNAS HUS


Utredning i projektet "Vindarnas hus" där uppgiften har varit att studera vilken nytta lokalsamhället Sottunga på Åland kunde dra av att en stor, havsbaserad vindkraftspark etableras i dess närhet.


Vi förslår ett spahotell med utomhuspooler uppvärmda av spillvärme från vindkraftverkets kopplingsstation. En självförsörjande , ekologisk stugby och gästhamn föreslås. Spillvärmen används också för uppvärmning av växthus för grönsaksodling, en versamhet som redan finns i lokalsamhället.


20012-2013


Beställare: Skärgårdens Vindkraftcentrum genom Euro­peiska regionala utvecklingsfonden på Åland