WOODHOUSE


Allmän arkitekttävling om ett nytt bostadsområde i trä utanför Helsingfors


2003


Beställare: Woodfocus