AKTUELLT

25.8. 2022


Första skisserna på nytt daghem i Möckelö Strand i Jomala, på Åland.


85 barn fördelat på 4 avdelningar med stora, soliga terrasser mot en gård som vetter mot ett uppväxt skogsområde.

© atom arkitekter all rights reserved